แสดงชาร์ตและกราฟในเวิร์ดเพรส

แสดงชาร์ตและกราฟในเวิร์ดเพรส

เรียนรู้เกี่ยวกับนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบชาร์ตและกราฟ โดยใช้ apexcharts กิจกรรมเหมาะสำหรับคนที่เคยใช้เวิร์ดเพรสอยู่แล้ว และสามารถแก้ไขไฟล์ PHP และ JS ได้

กิจกรรม:

  • บรรยายเกี่ยวกับการแสดงชาร์ตและกราฟในเวิร์ดเพรส
  • 17:00 - 18:00 พบปะ พูดคุยกลุ่มย่อย

จากเว็บไซต์ Pai WordPress Meetup