WordPress + Tailwind = Seed 3

WordPress + Tailwind = Seed 3 ธีมเริ่มต้นพร้อมระบบสมาชิก โหลดฟรี พัฒนาต่อจาก _tw

เรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress & Tailwind และแนวคิดจาก _tw (underscoretw.com) และสาธิตการใช้ธีม Seed 3 ซึ่งพัฒนาต่อยอดไปพร้อมระบบสมาชิก โดยสามารถโหลดไปใช้งานได้ฟรี

กิจกรรม:

  • 17:00 - 18:00 • บรรยายหัวข้อ WordPress + Tailwind = Seed 3
  • 18:00 - 19:00 • พบปะ พูดคุยกลุ่มย่อย (เฉพาะที่ปาย)

ดาวน์โหลด: