สร้างธีมเวิร์ดเพรสแบบเดิม & แบบบล็อก

สร้างธีมเวิร์ดเพรสแบบเดิม & แบบบล็อก

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างธีมเวิร์ดเพรส ทั้งแบบดั้งเดิม (Classic Theme) และแบบบล็อก (Block-Based Theme) โดยกิจกรรมเหมาะสำหรับคนที่เคยใช้เวิร์ดเพรสอยู่แล้ว และสามารถแก้ไขไฟล์ PHP, HTML, CSS ได้ โดยเราจะเล่าวิธีการสร้างธีม 2 แบบคือ

  1. ธีมแบบดั้งเดิม Classic Theme เริ่มจากสร้างไฟล์ index.php แล้วค่อยๆ สร้างไฟล์อื่นๆ ตาม Template Hierarchy.
  2. ธีมแบบบล็อก Block Theme เริ่มต้นโดยใช้ปลั๊กอิน Create Block Theme สร้างธีมของเราเอง แล้วเรียนรู้การปรับแต่งด้วย Site Editor .

กิจกรรม:

  • 16:00 - 17:00 • บรรยายเกี่ยวกับการสร้างธีมเวิร์ดเพรสแบบเดิม & แบบบล็อก
  • 17:00 - 18:00 พบปะ พูดคุยกลุ่มย่อย

จากเว็บไซต์ Pai WordPress Meetup