กรองข้อมูลและค้นหาเชิงลึกด้วย FacetWP และ Relevanssi

สร้างเว็บไซต์ที่มีระบบกรองข้อมูลและค้นหาเชิงลึก

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ปลั๊กอินเพื่อสร้างระบบค้นหาและระบบกรองข้อมูล สำหรับผู้มีประสบการณ์การแก้ไขธีมเวิร์ดเพรส โดยเราจะเน้นที่ปลั๊กอิน 2 ตัว ดังนี้

  1. FacetWP (Premium Plugin) - ปลั๊กอินเสียเงิน แต่สามารถสร้างระบบกรองข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ดูรายละเอียดปลั๊กอินที่ https://facetwp.com/
  2. Relevanssi (Free Plugin) - ปลั๊กอินฟรี ที่สามารถเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลเชิงลึก ค้นใน Custom Field ต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดที่ https://wordpress.org/plugins/relevanssi/

กิจกรรมนี้จะเริ่มจากเว็บไซต์ที่มี Custom Post Types ที่ใช้ Custom Fields แล้ว หลังจากนั้นเราจะสาธิตการสร้างระบบค้นหาและกรองข้อมูลด้วยปลั๊กอิน 2 ตัวนี้

กิจกรรม:

  • 16:00 - 17:00 • บรรยายระบบกรองข้อมูลและค้นหาเชิงลึก
  • 17:00 - 18:00 พบปะ พูดคุยกลุ่มย่อย

ไปเว็บ Meetup →